CELÉO & MARIE

Jag är skapad till att skapa skönhet.

Så länge jag kommer ihåg, redan från litet barn, har jag
sett och upplevt skönhet i min omgivning, i naturen, i konst,
i händelser och människor. Att uppleva och njuta av skönhet
är en stor del av mig själv, så även att skapa skönhet.
Det känns som att jag inte kunde leva om jag inte fick skapa
skönhet.

Jag skapar skönhet på många sätt, med inredning, med att
städa och skapa ordning, med hantverk, händelser och med
att vara kärleksfull. Skönhet hämtar livet lugn, kärlek och
glädje och jag känner att det är min uppgift att dela med mig
av det.

”Beauty is an expression of love”

Med kärlek
MARIE

Graceful Living Designer®
Energi-inredare
Visualist
Livsförskönare

UTBILDNING
Graceful Living Designer® 2012
Visualist 1989
Student 1984

KURSER OCH ANNAN SKOLNING
The Divine Feminine energibehandling 2013
Kanalisering 2010
Quantum Touch® 2010
Awakening the Third Eye/Clairvision School® 2010
Fengshui / Kristiina Mäntynen 2009
Meditation 2009
Änglar och energier 2009
Visual Merchandising 2006
New Leader 2006
Concious leadership 2005
Symboliskt ledarskap 1999
Visuell exponering 1997
Skapande verksamhet 1985